دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

نوروزی مدیرکل

رضا نوروزی جعفری

مدیرکل
  • 011-33244288
اسکندری قائم مقام

ناصر اسکندری

قائم مقام
  • 011-33260391
کوچکی معاون حمایت

محمد کوچکی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 011-33265985
سعادت معاون اشتغال

احمد سعادت

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 011-33255982
محمدپور معاون مالی

علی محمدپور

معاون اداری و مالی
  • 011-33265375
رضائی معاون اشتغال

سید علی اصغر رضائی طالشی

معاون اشتغال و خودکفائی
  • 011-33255981
عالیشاه معاون فرهنگی

بشیر عالیشاه

معاون امور فرهنگی
  • 011-33256322