دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

رضا نوروزی جعفری

رضا نوروزی جعفری

مدیرکل
  • 011-33244288
اسکندری

ناصر اسکندری

قائم مقام
  • 011-33260391
کوچکی

محمد کوچکی

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 011-33265985
سعادت

احمد سعادت

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 011-33255982
علی محمد پور

علی محمدپور

معاون اداری و مالی
  • 011-33265375
طالشی

سید علی اصغر طالشی

معاون اشتغال و خودکفائی
  • 011-33255981
معاون  امور فرهنگی

بشیر عالیشاه

معاون امور فرهنگی
  • 011-33256322