پایگاه شور عاطفه ها کردستان 99.6.26

پایگاه شور عاطفه ها کردستان 99.6.26 تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در شور عاطفه ها در 10 شهرستان استان کردستان با حضور مدیر کل کمیته امداد، مردم و مسئولین استانی برگزار شد. عکاس: خبات ملکی
جشن عاطفه کردستان 13
جشن عاطفه کردستان 12
جشن عاطفه کردستان 11
جشن عاطفه کردستان 10
جشن عاطفه کردستان 9
جشن عاطفه کردستان 8
جشن عاطفه کردستان 7
جشن عاطفه کردستان 5
جشن عاطفه کردستان 4
جشن عاطفه کردستان 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.