آغاز شور عاطفه ها با نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان سمنان با اصحااب رسانه-99/06/22

آغاز شور عاطفه ها با نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان سمنان با اصحااب رسانه-99/06/22 تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ مدیر کل و معاونان کمیته امداد استان سمنان در نشست خبری با موضوع شور عاطفه ها، پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شدند. عکاس: امیرحسین کاشی منش
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 27
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 26
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 25
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 24
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 23
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 22
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 20
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 19
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 17
نشست خبری مدیر کل و معاونان کمیته امداد با اصحااب رسانه-99/06/22 16
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.