سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 99/06/20

سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 99/06/20 تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز در سفری سه روزه به استان لرستان از شهرستان پلدختر و چگنی بازدید و در نشست شورای مدیران این استان شرکت کردند. عکاس: تورج نظری
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
سفر مدیرکل تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان مرکز به استان لرستان 20/06/99
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.