دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 17

دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 17 تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ حجت السلام و المسلمین عالیشاه مدیر کل کمیته امداد استان مازندران با حضور در شهرستان سوادکوه با امام جمعه این شهرستان دیدار و با حضور مسئولین این شهرستان آلبوم 10400 شهید حامی استان را تقدیم خیر بزرگوار آقای محمد جلیلی نمود. ضمناً کلنگ ساخت 6 واحد مسکن مددجویی نیز در شهر پل سفید به زمین خورد. عکاس: محسن عالی نژاد
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 4
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 13
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 12
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 9
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 8
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 7
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 6
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 5
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 11
دیدار با امام جمعه، اهداء آلبوم شهدای حامی به خیر بزرگوار آقای جلیلی و کلنگ زنی ساخت مسکن مددجویی در پل سفید 1399-03-25 10
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.