اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99

اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 تاریخ: ۳ خرداد ۱۳۹۹ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۵۰۰۰ بسته معیشتی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان شرقی در قالب رزمایش ایران همدل اهدا کرد. عکاس: ناصر جهدی
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 19
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 18
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 17
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 16
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 15
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 14
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 13
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 12
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 11
اهدای 5000 بسته معیشتی به مددجویان استان توسط بنیاد مستضعفان 1 خرداد 99 10
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.