دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22

سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 مدیر کل امداد فارس به شهرستان های لارمرد و مهر سفر کرد. بازدید از عملکرد اداره امداد شهرستان، منازل مددجویی و طرح های اشتغال از برنامه های این سفر 2 بود. عکاس: احسان عوض زاده
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 14
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 11
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 4
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 15
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 10
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 12
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 8
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 7
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 6
سفر مدیر کل امداد فارس به شهرستان های مهر و لامرد 1398/01/22 13
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.