دکمه موبایل منو

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/01/24

سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/01/24 حضور در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ویژه شهرستان های سیرجان و بردسیر، دیدار با امام جمعه و فرماندار شهربابک، حضور در مرکز نیکوکاری خشت های مهربانی و اتحاد شهربابک و دیدار با امدادگران شهرستان شهربابک از جمله برنامه های سفر مدیر کل کمیته امداد استان کرمان به شهرستان های سیرجان و شهربابک بوده است. 1398/01/24 عکاس:
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 1
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 3
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 4
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 6
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 5
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 10
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 11
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 12
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 9
سفر مدیر کل کمیته امداد استان به شهرستان های سیرجان و شهربابک 1398/1/24 8
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.