جشن تولد فرشته های آسمانی شهرستان قائمشهر - 1397/10/20

جشن تولد فرشته های آسمانی شهرستان قائمشهر - 1397/10/20 تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷ جشن تولد فرشته های آسمانی برای ایتام شهرستان های قائم شهر، ساری، سیمرغ، سوادکوه شمالی، سوادکوه جنوبی، دودانگه و کیاسر به میزبانی قائم شهر در مورخ 1397/10/20 برگزار شد. عکاس: مسعود قنبری
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 1
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 6
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 11
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 5
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 3
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 2
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 4
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 10
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 8
جشن تولد فرشته های آسمانی قائمشهر 7
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.