دکمه موبایل منو

سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام/97/10/17

سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام/97/10/17 مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به همراه تعدادی از مدیران این نهاد و همچنین بخشدار بخش چوار شهرستان ایلام با سفر به دهستان بولی در این شهرستان از وضعیت زندگی مددجویان و نیازمندان روستاهای این منطقه بازدید و در خصوص رفع نیازهای ضروری این خانواده ها تصمیم گیری شد. عکاس: حشمت اله کرمی نژاد
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 22
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 23
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 12
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 21
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 19
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 18
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 17
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 16
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 15
سفر مدیرکل کمیته امداد استان ایلام به منطقه محروم دهستان بولی بخش چوار ایلام 14

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.