دکمه موبایل منو

تهیه برنامه تلویزیونی از خدمات کمیته امداد مازندران توسط گروه سفرنامه صبا - 1397/10/12

تهیه برنامه تلویزیونی از خدمات کمیته امداد مازندران توسط گروه سفرنامه صبا - 1397/10/12 در تاریخ 1397/10/12 تهیه کنندگان برنامه سفرنامه صبا از خدمات ارائه شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد منطقه دودانگه برنامه تلویزیونی تولید کردند. عکاس: محسن عالی نژاد
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 8
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 6
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 5
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 4
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 3
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 2
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 1

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.