دکمه موبایل منو

ارسال بزرگ‌ترین محموله کمک‌های مردم اصفهان به مناطق سیل‌زده خوزستان98/01/25

ارسال بزرگ‌ترین محموله کمک‌های مردم اصفهان به مناطق سیل‌زده خوزستان98/01/25 بزرگ‌ترین محموله کمک‌های مردم اصفهان متشکل از 30 کامیون به همت کمیته امداد و خیریه های استان و با حضور استاندار عازم مناطق سیل زده خوزستان شد. عکاس: عباسی
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 7
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 2
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 1
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 18
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 10
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 9
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 8
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 5
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 4
ارسال بزرگترین محموله کمک های مردمی استان اصفهان به مناطق سیل زده خوزستان 3
صفحه ۱ از ۲ ۲

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.